زمینه‌های همکاری داوطلبانه

داوطلبین یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های خیر ماندگار و ستون اصلی آن هستند. یکی از روش‌های کمک به خیر ماندگار فعالیت داوطلبانه است. داوطلب، فرد نیکوکاریست که بدون دریافت هیچ وجهی، مسئولیت انجام کاری مرتبط به سازمان را برعهده می‌گیرد.
تنها تفاوت داوطلب با یک کارمند موظف، در همین عدم دریافت دستمزد است و در دیگر جنبه‌ها هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند.
خیر ماندگار به چند دلیل به نیروی داوطلب نیاز دارد:

  1. خیر ماندگار مانند هر سازمان مردم نهاد دیگری، هویت اجتماعی‌اش را از نیروهای داوطلبش کسب می‌کند.
  2. نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی خیر ماندگار، سازمان را از استخدام نیروی موظف و به تبع آن صرف هزینه بی‌نیاز می‌گرداند.
  3. داوطلبین خیر ماندگار پس از مدتی، هرکدام بدل به سفیر خیر ماندگار می‌شوند که پیام و رسالت آن را با خود در سطح جامعه گسترش می‌دهند.

(ارتباط با واحد روابط عمومی و امور داوطلبین خیر ماندگار)

با ارسال ِ نمونه کارهایتان به واحد روابط عمومی و پس از تایید توسط ِ مسئولین مربوطه، به عضویت گروه طراحی و گرافیک دربیاید و در طراحی بروشورها، استندها، تقویم‌ها، کارت‌ها، بیلبوردها و … به ما کمک کنید.

اگر تحصیلات شما به روابط بین‌الملل مرتبط است یا حرفه‌ی شما و یا مکان زندگی شما و ارتباطات شما به گونه‌ایست که امکان ایجاد ارتباط بین واحد خیر ماندگار و سازمان‌های بین المللی ِ همسو با خیر ماندگار را دارید، بخش امور بین‌الملل خیر ماندگار منتظر شماست!

اگر توانایی ترجمه از زبان‌های خارجی به زبان فارسی و برعکس ِ آن را دارید، با ترجمه‌ی نمونه‌ متنی که در اختیارتان قرار می‌گیرد و پس از تایید ترجمه‌تان، به گروه ترجمه‌ی خیر ماندگار کمک کنید.

در صورت تمایل به کمک‌رسانی به خیر ماندگار در بخش‌های عضویت، حسابداری و امور اداری، به ما خبر دهید! کمک شما باعث می‌شود که سازمان از استخدام نیروی موظف در این بخش‌ها بی‌نیاز شده و از صرف هزینه معاف گردد.

با ارسال نمونه‌ آثارتان به امور داوطلبین خیر ماندگار، عضو ِ تیم عکاسی ما باشید.

اگر مهارت و توانایی خاصی دارید که در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های فوق نمی‌گنجد، در فرم داوطلبی ِ خود این مهارت را به شکل جداگانه قید نمایید.