پخش زنده همایش از بستر های اینستاگرام و آپارات نیز همزمان در دسترس خواهد بود.

برنامه همایش

فهرست