آشنایی با خیر ماندگار


مجموعه «خیر ماندگار» با هدف راهبری دانش‌بنیان امور خیر در سال 1393 به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء تأسیس شد. این مجموعه از سه مرکز: پژوهشکده آلاء، مرکز توسعه نیکوکاری و مرکز فرهنگ نیکوکاری تشکیل شده است. 

خیر ماندگار می‌کوشد تا با تولید دانش و انجام پژوهش در زمینه وقف و امور خیر، ارائه آموزش و مشاوره جهت توانمندسازی و ارتقای عملکرد مؤسسات خیریه، ایجاد سامانه جامع خیر ایران و پایگاه اطلس خیر ایران به منظور ایجاد بستری برای هم‌افزایی امور خیر، ایجاد واحدی برای ارزیابی و پایش عملکرد خیریه‌ها در کشور و فرهنگسازی در حوزه امور خیر از طریق تولید محصولات هنری و برگزاری رویدادهای خلاقانه و نیکوکارانه، شعار «هر ایرانی، یک نیکوکار» را محقق کند.

مستند خیر ماندگار

در این مستند که از شبکه مستند سیما به نمایش درآمده است، شرح تولد ایده خیر ماندگار و تأسیس مرکز آن، به تفصیل بیان می‌شود.
28 خرداد 1401 28 خرداد 1401