دریافت کمک‌های مالی


شماره حساب: 10.5656563.1 نزد بانک قرض‌الحسنه رسالت به نام خیرماندگار

شماره کارت: 5041727010022372 به نام خیرماندگار

شماره شبا: IR580700001000225656563001 نزد بانک قرض‌الحسنه رسالت به نام خیرماندگار

موردی برای نمایش وجود ندارد.