شماره حساب 10.5656563.1
نزد بانک قرض‌الحسنه رسالت به نام خیرماندگار
شماره کارت 5041727010022372
به نام خیرماندگار
شماره شبا IR580700001000225656563001
نزد بانک قرض‌الحسنه رسالت به نام خیرماندگار
پرداخت آنلاین پرداخت آنلاین