استارت آپ ویکند رویش

نخستین پیش رویداد سومین رویداد استارتاپ اجتماعی رویش

/post-181

نخستین پیش رویداد سومین رویداد استارتاپ اجتماعی رویش با عنوان با کارآفرینان اجتماعی با محوریت واکاوی مفهوم کارآفرینی اجتماعی با حضور علیرضا آتشک مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر در محل برج فناوری دانشگاه شریف برگزار شد.