انتصاب

مسئول ارتباطات و جذب مشارکت‌ها خیر ماندگار منصوب شد

/post-225

مدیر مرکز خیر ماندگار با صدور حکمی، آقای «محمد هاشم‌زاده» را به سمت مسئول ارتباطات و جذب مشارکت‌ها  منصوب کرد.