برنامه های آموزش

تابستان داغ آکادمی خیر ایران/ هر هفته آموزش، هر هفته مشاوره

/akademi

آکادمی خیر ایران به منظور توانمندسازی و مهارت‌افزایی مؤسسات خیریه و سمن‌ها تابستان گرم آموزشی - مشاوره‌ای را برنامه‌ریزی کرده است.