برند

آشنایی با مبانی استراتژی راهبردی در کارگاه آموزشی آکادمی خیر ایران

/akademi2

کارگاه آموزشی آشنایی با برنامه‌ریزی راهبردی در مؤسسات خیریه و سمن‌ها با حضور مدیران و نمایندگان مؤسسات خیریه و سمن‌ها به‌صورت حضوری و آنلاین در آکادمی خیر ایران برگزار شد.