برندینگ

برندینگ به پایداری و پایداری به تأمین منابع مالی مناسب منجر خواهد شد

/post-176

برکوک مدیر برندینگ مدرسه صبح رویش در کارگاه مهارتی - کاربردی «برندینگ، راهکاری پایدار برای جذب سرمایه اجتماعی» گفت: همه کارهای که ما در برندینگ انجام می‌دهیم برای پایداری مجموعه است و پایداری نیز به تأمین منابع مالی مناسب منجر خواهد شد.