خیریه چهارده معصوم اهواز

مدیرعامل انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز از 36 سال فعالیت این مرکز گفت

/post-246

کلاهدوز مدیرعامل انجمن خیریه چهارده معصوم(ع) در پنجاه و پنجمین نشست «یک چای، یک تجربه» گفت: انجمن خیریه چهارده معصوم(ع)  با ۳۶ سال فعالیت از قدیمی‌ترین و بزرگترین خیریه‌های استان خوزستان است.