دوره تخصصی

برگزاری نخستین دوره اختصاصی آکادمی خیر ایران ویژه اعضاء انجمن حامی

/post-146

نخستین دوره اختصاصی آکادمی خیر ایران ویژه اعضاء انجمن حامی در هفت کارگاه تخصصی برنامه‌ریزی و در حال اجرا است.