رضا درمان

گزارش‌دادن صحیح و دقیق از اصلی‌ترین روش‌های جذب خیرین است

/post-171

رضا درمان مدرس کارگاه مهارتی - کاربردی «جذب و نگهداشت خیرین» گفت: یکی از اصلی‌ترین روش‌های جذب خیرین، گزارش‌دادن صحیح و دقیق است.