رویش 3

گزارش تصویری سومین رویداد استاراپی اجتماعی رویش

/post-199

سومین رویداد استارتاپی اجتماعی رویش در غالب 11 تیم برگزار شد. این رویداد 54 ساعته (با تمرکز بر حوزه افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص به همت آکادمی خیر ایران و با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.