شبکه ملی

برگزاری جلسه هیئت‌مدیره شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه به میزبانی خیر ماندگار

/post-41-2

پنجمین جلسه «هیئت‌مدیره شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه» روز دوشنبه مورخ 22 خردادماه به میزبانی خیر ماندگار برگزار شد.