فیلم فجر

مرکز فرهنگ نیکوکاریِ خیر ماندگار پایه‌گذار «جایزه نیکوکاری» فیلم فجر شد

/post-212

به همت مرکز فرهنگ نیکوکاریِ خیر ماندگار، «جایزه نیکوکاری» به بخش تجلی اراده ملی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر اضافه شد.