مدیریت سرمایه انسانی

مدیریت سرمایه‌های انسانی در بخش سوم متفاوت از مدیریت بخش دولتی و خصوصی

/post-245

محمد کمالی مدرس و مشاوره منابع انسانی در کارگاه آموزشی نیم‌روزه «مدیریت سرمایه‌های انسانی» که به همت آکادمی خیر ایران ویژه مدیران و اعضای مؤسسات خیریه و سمن‌ها برگزار شد؛ به تشریح تفاوت‌های مدیریت سرمایه‌های انسانی در بخش‌های دولتی و خصوصی با بخش سوم پرداخت.