نذر اشتغال

بررسی زمینه‌های همکاری مشترک خیریه نذر اشتغال و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری

/post-202

نشست مشترک مؤسسه خیریه نذر اشتغال حضرت امام حسین (ع) و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) باهدف آشنایی و شناسایی زمینه‌های مشترک همکاری دو طرف برگزار شد.