نشست عمومی

عظیمی در نشست مشاوره عمومی آکادمی خیر ایران از کاربردهای سایت و فضای مجازی گفت

/post-184

نشست مشاوره عمومی آکادمی خیر ایران با عنوان «کاربردهای سایت و فضای مجازی» با حضور  امیر عظیمی مشاور و مدرس حوزه فضای مجازی برگزار شد.