نور

فصلنامه آوای خیر ماندگار در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، نمایه شد

/post-243

فصلنامه اختصاصی مطالعات و مدیریت امر خیر «آوای خیر ماندگار»  در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، نمایه شد.