وزارت کشور

حضور بنیاد آلاء و خیر ماندگار در رویداد ملی مشارکت و حضور

/post-55-2

بنیاد آلاء و خیر ماندگار با حضور در نمایشگاه رویداد ملی مشارکت و حضور که در سالن همایش‌های وزارت کشور برگزار شد، اهداف و فعالیت‌های خود را برای شرکت‌کنندگان در این رویداد معرفی کردند.