پویش نیکوکاری

پویش «سرمایه ماندگار» آغاز به کار کرد

/post-228

پویش «سرمایه ماندگار» با هدف جمع‌آوری کمک‌های خرد برای تامین هزینه یک صد جلد کتاب «سرمایه‌های ماندگار» و اهدا به خیریه‌های سراسر کشور در پلتفرم «مردمانیم» آغاز به کار کرد.