کارآفرنی

رویکرد خیریه بارقه نور ریشه‌کن‌کردن فقر و توسعه پایدار است

/tajrebeh30

گرجی مدیرعامل خیریه بارقه نور همیاری در سی‌امین نشست «یک چای، یک تجربه» گفت: توانمندسازی از طریق کارآفرینی و پرورش استعدادهای بالقوه از اصولی‌ترین روش‌ها برای ریشه‌کن‌کردن فقر و توسعه پایدار در مناطق کم‌برخوردار است.