کانون هموفیلی ایران

قطع زنجیره انتقال بیماری هموفیلی با آموزش صحیح خانواده‌ها

/tajrebeh19

نوزدهمین نشست از سلسله‌نشست‌های هم‌افزایی «یک چای، یک تجربه» با حضور نازنین فرزادی‌فر رئیس هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران و مدیران و کارکنان ارشد مؤسسات خیریه برگزار شد.