گزارش توصیفی تحلیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار تهیه و منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی خیر ماندگار، گزارش توصیفی تحلیلی سیمای نیکوکاری شهر زنجان نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های نیکوکاری در شهرهای ایران است که باهمت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار و طی ساعت‌ها کار پژوهشی، مصاحبه و مشاهده میدانی تهیه و منتشر شده است.

گزارش سیمای نیکوکاری شهر زنجان شامل سه بخش مقدمه: تشریح شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نیکوکاری شهر زنجان، بدنه‌ی اصلی گزارش که در آن داده‌های استخراج شده از پرسش‌نامه و مصاحبه‌های تخصصی با فعالان حوزه‌ی خیر (مدیران و کارمندان ارشد خیریه‌ها، مدیران دولتی متولی امر خیر، پژوهشگران حوزه‌ی خیر و سایر افراد فعال در این حوزه) در مرکز استان و در نهایت نتیجه‌گیری تحلیلی در خصوص شاخص‌های اصلی محیط نیکوکاری مرکز استان است.

بر اساس این گزارش ناکارآمدی بروکراسی، فقدان نیازسنجی و تعدد خیریه‌ها، تأمین منابع مالی، فقدان اعتماد به خیریه‌ها از سوی دولت و کرونا از جمله چالش‌های نیکوکاری در شهر زنجان است و شفافیت مالی، گزارش‌دهی منظم، روحیه‌ی خیرخواهی مردم، سرمایه‌ی اجتماعی بالا و همبستگی اجتماعی بالا از جمله دلایل موفقیت خیریه‌های شهر زنجان است.

همچنین از جمله تغییرات موردنیاز خیریه‌های شهر زنجان می‌توان به تغییر قوانین ناکارآمد، یگانگی مرجع ناظر، تغییر نگاه دولت به خیریه‌ها، نظارت علمی بر خیریه ه، نیازسنجی جهت تأسیس خیریه، افزایش کارایی شیوه‌های تأمین مالی اشاره کرد.

در بخشی از نتیجه‌گیری این گزارش به بحث هجوم مددجویان به شهر زنجان برای بهره‌گیری از امکانات خیریه‌های این شهر به‌عنوان یکی از نگرانی‌هایی برخی از فعالین حوزه‌ی خیر در شهر زنجان اشاره شده است و آمده است «مهاجرت از روستاها از سویی و تقویت فرهنگ تن‌پروری از سویی دیگر، ازجمله نگرانی‌هایی است که باید در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاستی شهر زنجان مدنظر قرارداد».

علاقه‌مندان برای مطالعه این گزارش می‌توانند به وبگاه اطلس خیر ایران مراجعه کنند.