قلی‌زاده در کارگاه نیم‌روزه استراتژی محتوا با تأکید بر این که هر برند یک‌صدا دارد و یک لحن گفت: صدا همان چیزی است که شما هستید و لحن کاری است که شما انجام می‌دهید.

به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، دکتر محسن قلی‌زاده در بخش دوم کارگاه استراتژی محتوا عصر روز شنبه یک مهرماه در محل آکادمی خیر ایران برگزار شد ضمن مرور محتوای بخش اول این کارگاه با بیان اینکه پرسونا به معنای نمایش خیالی اما واقعی از مشتری‌های واقعی ما است، بیان داشت: پرسوناها دارای ویژگی‌های فیزیولوژیکی و روانی هستند، آنها احساسات، ترس‌ها و محرک‌هایی دارند که ما باید باتوجه‌به این ویژگی‌ها برای آن‌ها تولید محتوا داشته باشیم.

وی افزود: ما برای مخاطب خیالی با ویژگی‌های خیالی تولید محتوا نمی‌کنیم؛ بلکه مخاطب ما قرار است از یک مخاطب عادی یا رهگذر به یک مشتری یا مبلغ برند ما تبدیل شود؛ لذا باید در مرحله نخست پرسونای خود را به‌درستی شناسایی کرده و ویژگی‌ها و علایق آن اهمیت دهیم در آن حس همدلی ایجاد کنیم تا بتوانیم به مقصود خود دست یابیم.

قلی‌زاده در ادامه ایجاد همدلی با مخاطب، داشتن داده مناسب و کافی از مخاطب و در نهایت خلاقیت را سه قانون کلیدی در توسعه پرسونا عنوان کرد و تصریح کرد: توسعه پرسونا با حدس و گمان امکان‌پذیر نیست؛ بلکه ما باید جمع‌آوری داده از مخاطب نسبت به شناخت ویژگی‌ها و علایق آن تلاش کنیم.

این مدرس استراتژی‌های بازاریابی در بخش دیگری از سخنان خود فرایند به تشریح چند مدل مسیر مشتری و چرخه بازاریابی پرداخت و در ادامه افزود: وقتی مخاطب را شناختیم، حالا نوبت تدوین استراتژی محتوایی است که یکی از بهترین مدل‌های بازاریابی محتوایی مدل BEST است.

وی تصریح کرد: در مدل بازاریابی محتوایی BEST ما به دنبال رویکردی ساختاریافته برای ایجاد نقشه راه بازاریابی محتوایی که شامل ابعاد رفتاری، ضروری، راهبردی و هدف‌گیری است را دنبال می‌کنیم.

قلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: هر برندی یک‌صدا دارد و یک لحن؛ صدا همان چیزی است که شما هستید و لحن کاری است که شما انجام می‌دهید، لذا همانند انسان صدا در تمامی ارکان سازمان از امور مجازی تا تبلیغات چاپی ثابت است؛ اما لحن بنا بر موقعیت می‌تواند و باید متفاوت باشد.

وی افزود: نخست جمعیت‌شناسی، روش‌های آگاهی (بسترهای آگاهی‌یابی)، محرک‌های عملی، شبهات و ایرادها و در نهایت طنین عاطفی (پرسونای ما به دنبال چه نتیجه عاطفی است) ۵ ویژگی مهم برای ساخت پرسونا است که ما باید در تدوین استراتژی محتوایی به آن توجه کنیم.

شاخصه‌های تولید محتوای خوب، چرخه عمر مشتری، لزوم گروه‌بندی محتوا، ایده‌های محتوا، عناصر اصلی محتوا و استراتژی محتوا از دیگر مطالبی بود که قلی‌زاده در این کارگاه نیم‌روزه به تشریح آن‌ها پرداخت.

قلی‌زاده در بخش پایانی سخنان خود به ارائه معنای استراتژی محتوا پرداخت و تصریح کرد: کریستینا هالورسن نویسنده کتاب استراتژی محتوا برای وب استراتژی محتوا را برنامه‌ریزی برای تولید، تحویل، مدیریت محتوای خوب و کاربردی تعریف می‌کند که در این تعریف شاخصه‌های طرح‌ریزی، تولید، ترویج و تکامل در کنار یک دیگر دیده شده است.

در پایان این کارگاه حاضران به طرح سؤالات و دیدگاه‌های خود پرداختند.