نشست نقد و بررسی پيمايش ملي «گرايش مردم ايران به نيكوكاري» به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار و میزبانی  مؤسسه مطالعات راهبردي فرهنگي ژرفا برگزار می‌شود.

به گزارش روابط‌عمومی خیر ماندگار،  نشست نقد و بررسی پيمايش ملي «گرايش مردم ايران به نيكوكاري» به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار و میزبانی  مؤسسه مطالعات راهبردي فرهنگي ژرفا روز دوشنبه 24 مهرماه ساعت 13 تا 15 برگزار می‌شود.

در این نشست محمدرضا اخضريان كاشاني عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، دكتر محمدمهدي فتوره‌چي پژوهشگر اجتماعی دانشگاه تهران، دكتر سید محمدرضا سيدي معاون پژوهشکده وقف و نیکوکاری خیر ماندگار و علیرضا اسکندر نژاد مسئول اطلس نيكوكاري خیر ماندگار  به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

این نشست از طریق صفحه آپارات مؤسسه مطالعات راهبردي فرهنگي ژرفا و همچنین پیچ اینستاگرام خیر ماندگار به‌صورت زنده پخش می‌شود.