دومین کارگاه اختصاصی آکادمی خیر ایران ویژه اعضاء انجمن حامی با موضوع «تفکر طراحی و ضد تفکر طراحی در حل مسئله اجتماعی» و تدریس مرتضی تسخیری مدرس کارآفرینی و تسهیلگر کسب‌و‌کار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، دومین کارگاه اختصاصی آکادمی خیر ایران ویژه اعضاء انجمن حامی با موضوع «تفکر طراحی و ضد تفکر طراحی در حل مسئله اجتماعی» و تدریس مرتضی تسخیری مدرس کارآفرینی و تسهیلگر کسب‌و‌کار با حضور مدیران، کارکنان و داوطلبان انجمن حامی در محل این انجمن برگزار شد.

مرتضی تسخیری در این کارگاه با بیان اصول تفکر سیستمی به بررسی راهکارهای موثر در حل مسئله ها، چالش‌های پیش روی موسسات خیریه سمن‌ها، نحوه طرح مسئله و برخورد با آنها در جهت حل هرچه بهتر این مسائل پرداخت.

بر اساس این گزارش آکادمی خیر ایران (مجری برگزاری دوره‌های تخصصی سمن‌ها و خیریه‌ها) بنابه‌درخواست انجمن حامی (حمایت از توسعه‌ی فضاهای آموزشی و فرهنگی)  و به‌منظور توسعه و تعالی سازمانی هفت دوره تخصصی «گزارش‌نویسی»، «تفکر طراحی و ضد تفکر طراحی»، «تفکر سیستمی»، «جذب و تأمین منابع مالی»، «هوش هیجانی»، «ارتباط مؤثر و سازنده» و «هیئت‌مدیره اثربخش» را برای اعضاء این انجمن طراحی کرده است. 

آکادمی خیر ایران آماده است تا در صورت اعلام نیاز دیگر مؤسسات خیریه و سمن‌ها دوره‌های اختصاصی مشابه را باتوجه‌به نیاز مجموعه‌های دیگر برنامه‌ریزی و برگزار کند.