نشست خبری جشنواره ملی عکس نیکوکاری با حضور مهدی توسلی دبیر فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار ، حسن غفاری دبیر جشنواره عکس نیکوکاری و اصحاب رسانه در خانه هنرمندان برگزار شد.