به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، نخستین شماره از «نیکی‌پدیا»؛ گاهنامه مدیریت و تعالی عرصه نیکوکاری به همت مجموعه «نیکی‌گواه» در بستر الکترونیک منتشر شد.

  این گاهنامه به مدیرمسئولی دکتر حمید حاجی‌ابراهیم و با حمایت مرکز خیر ماندگار و بنیاد خیریه راهبری آلاء به تولید محتوای مرتبط با مدیریت و تعالی عرصه نیکوکاری اقدام می‌کند. 

 علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه نقطه‌نظرات خود می‌توانند به پایگاه اینترنتی  https://nikicert.com/ مراجعه فرمایند. 

 موضوع نخستین شماره این گاهنامه به «نظام ساماندهی محیط کار»(5s) اختصاص دارد.

 فایل شماره 1 گاهنامه «نیکی‌پدیا» در ذیل ارائه می‌شود: 

5Spamphlet.pdf