به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار، سیمای نیکوکاری شهر اصفهان منتشر شد. این گزارش در نتیجه انجام مصاحبه با 30 تن از افراد فعال در محیط نیکوکاری اصفهان و سنجش نظرات آنان در مورد این محیط به‌وسیله پرسش‌نامه آماده شده است.

به گزارش واحد ارتباطات و جذب مشارکت‌های خیر ماندگار، در گزارش سیمای نیکوکاری شهر اصفهان تلاش شده تا از خلال مصاحبه با مسئولان و کارمندان شماری از خیریه‌های اصلی این شهر، فعالان رسانه‌ای حوزه نیکوکاری و برخی دیگر از نهادهای متصدی امور خیریه و انجام نظرسنجی با محوریت شاخص‌های محیط نیکوکاری این شهر، به تصویری روشن از وضعیت مراکز خیریه، مددجویان و جو کلی حاکم بر فضای خیرخواهی شهر و استان اصفهان دست پیدا کرد.

در این گزارش از خلال صحبت با افراد دست‌اندرکار فضای خیرخواهی شهر اصفهان سابقه و نوع فعالیت هر مؤسسه، شیوه کنش‌گری آنان و فرصت‌ها و چالش‌های خیرخواهی در این شهر و در صورت امکان این استان شناسایی و در نهایت راهکارهایی که برای بهبود این فضا لازم است از آنان جویا شده است؛ زیرا این افراد آشناترین کسان به شرایط واقعی فعالیت خیریه در این پهنه هستند.

یافته‌‌های پژوهش پیش رو در قالب گزارش حاضر می‌تواند تصویری روشن‌تر از محیط خیرخواهی شهر و استان اصفهان به دست دهد. همچنین به مدیران خیریه‌ها و مدیران دولتی در جهت شناخت موانع موجود بر سر کار خیریه و بهبود فضای فعالیت مؤسسات خیریه و اعمال تغییرات لازم در این مسیر کمک کند.

گزارش حاضر نتیجه انجام مصاحبه با 30 تن از افراد فعال در محیط نیکوکاری استان اصفهان و سنجش نظرات آنان در مورد این محیط به‌وسیله پرسش‌نامه است. 

برای دریافت نسخه محدود این گزارش می‌توانید اینجا کلیک کنید یا برای دریافت گزارش کامل، شامل متن کامل گفت‌وگوها و جداول و نمودارهای تحلیلی، با شماره 09103175527 تماس حاصل کنید.