به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، نشست مشترک مدیران خیر ماندگار با اعضا انجمن خیریه حمایت از بیماران و بیمارستان کودکان مفید در سالن جلسات خیر ماندگار برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر علی‌اکبر سیاری چهره‌ی ماندگار پزشکی کودکان و رئیس هیئت‌مدیره انجمن نیکوکاری بیمارستان کودکان مفید، مجتبی دهاقین مدیرعامل انجمن نیکوکاری بیمارستان کودکان مفید، ابراهیم ابراهیم بای سلامی کارآفرین و عضو هیئت‌مدیره انجمن نیکوکاری بیمارستان کودکان مفید، سید امید موسوی؛ مدیر بیمارستان کودکان مفید و احسان دیدگر مدیر روابط‌عمومی، ارتباطات و تشریفات در انجمن نیکوکاری بیمارستان کودکان مفید و همچنین حجت‌الاسلام علی ملانوری قائم‌مقام مدیرعامل بنیاد آلاء و معاون خیر ماندگار، مهدی توسلی مدیر مرکز فرهنگ خیر ماندگار، محمد طاهانژاد مدیر آکادمی خیر ایران، مجید ولی‌محمدی مدیر سامانه خیر ایران، پریسا علیوردی مسئول طرح و برنامه خیر ماندگار برگزار شد، دو طرف ضمن معرفی مراکز و خدمات خود در خصوص راهکارهای همکاری مشترک به گفت‌وگو پرداختند.

دکتر سیاری در این نشست با تأکید بر مدیریت مبتنی بر علم و دانش تخصصی در حوزه خیر و نیکوکاری اظهار کرد: این که یک مجموعه به‌صورت تخصصی و علمی در حوزه مدیریت و راهبری خیر و نیکوکاری ورود پیدا کرده و به تولید دانش تخصصی در این حوزه می‌پردازد قابل‌تقدیر است.

همچنین در این نشست مقرر شد دو طرف راهکارهای همکاری مشترک را به‌صورت جدی دنبال کنند.