مجید صادقی حسن‌آبادی مدیرعامل مؤسسه خیریه طرح انفاق مسیر پر نور امید در این نشست با اشاره به اهداف و برنامه های طرح انفاق اظهار کرد: “طرح انفاق گروه مپنا” به عنوان خیریه متشکل از همکاران گروه مپنا که بر کمک‌رسانی به ایتام و خانواده‌های نیازمند تمرکز دارد در حال فعالیت است.

صادقی در ادامه به برخی از فعالیت‌های این خیریه پرداخت و بیان داشت: ما معمولا برای شناسایی افراد نیازمند و یا پروژه‌های نیازمند مشارکت به موسسات خیریه شناخته شده و یا نهادهای مثل کمیته امداد مراجعه می‌کنیم تا کمک‌های مالی جمع‌آوری شده از همکاران مپنا در مسیری درست هزینه شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود فعالیت‌های علمی و پژوهشی مجموعه بنیاد آلاء و خیر ماندگار را ارزشمند توصیف کرد و بیان داشت: طرح انفاق به دنبال یک نقشه راه و شناسایی مسیر درست برای انجام فعالیت‌های خیر و نیکوکاری است و در این راه نیازمند همراهی و بهره‌مند شدن از نظرات و دانش مجموعه خیر ماندگار هستیم.

همچنین علی ملانوری قائم مقام مدیرعامل بنیاد آلاء و معاون خیر ماندگار در این نشست اظهار کرد: همان طور که مپنا به عنوان یک پیشران در صنایع کشور در حال فعالیت است می‌تواند همین نقش را در خیر و نیکوکاری در صنایع کشور نیز داشته باشد و ما در خیر ماندگار آمادگی داریم تا در این مسیر همراه مپنا شویم.

ملانوری در ادامه افزود: یکی از راه‌های توسعه امر خیر و نیکوکاری در کشور تخصصی کردن امور خیر و نهادهای نیکوکاری است و مپنا می‌تواند نسبت به ایجاد چند مرکز خیریه تخصصی در این راه گام بردارد.

بر اساس این گزارش در این دیدار محمد حسین علی بیگی عضو هیئت مدیره و خانم دهری کارشناس مؤسسه خیریه طرح انفاق مسیر پر نور امید همچنین مهدی توسلی مدیر مرکز نیکوکاری، مجید ولی‌محمدی مدیر مدیر سامانه هوشمند خیر ایران و محمد طاهانژاد مسئول واحد اکادمی خیر ایران نیز حضور داشتند.