به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، نشست مشترک مرکز فرهنگ نیکوکاری با مصطفی رحماندوست، شاعر، نویسنده و مترجم شهیر کشورمان، سه‌شنبه 25 مردادماه برگزار شد.

 در این جلسه که مهدی توسلی، مدیر مرکز فرهنگ نیکوکاری و جمعی از اعضای این مرکز حضور داشتند، ظرفیت‌های بنیاد خیریه راهبری آلاء، مجموعه خیر ماندگار و مرکز فرهنگ نیکوکاری معرفی شد.

 در ادامه، فرصت‌های همکاری در زمینه‌های انیمشین، پادکست، تولیدات تلویزیونی و برگزاری جشنواره‌های ملی شعر و داستان نیکوکاری مورد بررسی قرار گرفت.