به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، اعضای واحد اطلس خیر ایران در هفته پایانی مهرماه سال جاری از مهم‌ترین ظرفیت‌های خیر و نیکوکاری در شهرهای کرمان و بم بازدید بعمل آوردند. 

 گفت‌وگو و مصاحبه با 13 خیریه در شهر کرمان، گفت‌وگو و مصاحبه با 8 خیریه در شهر بم، گفت‌وگو با سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان، گفت‌وگو با مدیرکل بهزیستی شهرستان بم، تکمیل پروژه پژوهشی محیط نیکوکاری در شهرهای کرمان و بم، آشنایی با پتانسیل‌های نیکوکاری در شهرهای کرمان و بم و همچنین معرفی و ارائه دستاوردهای بنیاد آلاء و مرکز خیر ماندگار به طرف‌های گفت‌وگو از جمله دستاوردهای این سفر محسوب می‌شود. 

  همچنین در این سفر، مسئول آی تی خیر ماندگار به عنوان نماینده ویژه خیر ماندگار، زمینه‌های زیرساختی ایجاد قریب‌الوقوع دفتر شعبه خیر ماندگار در استان کرمان را مورد بررسی قرار داد. 

 برقراری تعامل و ارتباط با خیریه‌ها و سازمان‌های دولتی متولی امور خیر، تکمیل پروژه محیط نیکوکاری، معرفی و ارائه بنیاد آلاء، خیر ماندگار، سامانه خیر ایران و واحد اطلس خیر ایران به خیریه‌ها و سازمان‌های طرف گفت‌وگو و هم‌افزایی برای ارتقای شبکه نیکوکاری در کرمان از اهداف کلان این سفر سه روزه بود.