به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، مسئول جدید طرح و برنامه خیر ماندگار معرفی شد. 

 بر اساس این گزارش، خانم پریسا علیویردی، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف و مدرس و مشاور در حوزه مدیریت امور خیر که مسئولیت‌هایی همچون مدیریت اجرایی و دبیری تحریریه فصلنامه آوای خیر ماندگار را نیز در کارنامه دارد، به عنوان مسئول جدید طرح و برنامه خیر ماندگار معرفی شد. 

 گفتنی است دکتر سیدحسین سیدی که پیش از این، مسئولیت طرح و برنامه خیر ماندگار را بر عهده داشت، به عنوان مشاور و عضو حقیقی شورای عالی خیر ماندگار به همکاری خود با خیر ماندگار ادامه خواهد داد.