اتیسم

پرچالش‌ترین و پیچیده‌ترین اختلال رشدی روی میز یک چای یک تجربه

/post-142

در ادامه برگزاری سلسله‌نشست‌های یک چای یک تجربه آکادمی خیر ایران در دوشنبه‌های مشاوره‌ای تابستان 1402  این هفته میزبان انجمن اوتیسم ایران بود.