افراد توانخواه

سومین رویداد استارتاپی اجتماعی رویش برگزار می‌شود

/post-191

سومین رویداد استارتاپی اجتماعی رویش با تمرکز بر حوزه افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص برگزار می‌شود. برای حضور فعالان اجتماعی و دانشجویان در این رویداد سه روزه تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است.