انفاق

بازدید مسئولان طرح انفاق گروه مپنا از خیر ماندگار

/post-42-2

مدیرعامل مؤسسه خیریه طرح انفاق گفت: طرح انفاق به دنبال یک نقشه برای فعالیت‌های نیکوکاری است و خیر ماندگار می‌تواند یاری‌گر ما برای تحقق این موضوع باشد.