تامین اجتماعی

انجام آزمایش‌ها و معاینات طب کار یک الزام قانونی برای کارفرما است

/post-161

علی بهرام‌دوست در کارگاه مهارتی - کاربردی با موضوع «قوانین تأمین اجتماعی» گفت: قانون بیمه تأمین اجتماعی انجام آزمایش‌ها و معاینات طب کار را به‌عنوان یک الزام قانونی به عهده تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار گذاشته است.