تامین اجتماعی

جلسه مشاوره عمومی «قوانین تأمین اجتماعی» برگزار شد

/post-197

بهرام‌دوست مشاور تأمین اجتماعی کسب و کارها و مؤسس برند یاری‌تأمین در جلسه مشاوره عمومی آکادمی خیر ایران به تشریح «قوانین تأمین اجتماعی» پرداخت.


انجام آزمایش‌ها و معاینات طب کار یک الزام قانونی برای کارفرما است

/post-161

علی بهرام‌دوست در کارگاه مهارتی - کاربردی با موضوع «قوانین تأمین اجتماعی» گفت: قانون بیمه تأمین اجتماعی انجام آزمایش‌ها و معاینات طب کار را به‌عنوان یک الزام قانونی به عهده تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار گذاشته است.