تجربه نگاری

پانزدهمین نشست «یک چای، یک تجربه» برگزار شد

/tajrebeh15

پانزدهمین دوره از سلسله‌نشست‌های «یک چای، یک تجربه» با حضور دکترسید احمد علوی عضو شورای شهر و رییس ستاد توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.