تصویر

گام بلند خیر ماندگار برای پیوند «خیریه» و «تعاون»

/taavon

به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، در نشست مشترک جمعی از مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعدادی از مدیران مجموعه خیر ماندگار بر ضرورت پیوند عرصه خیر و نیکوکاری با عرصه تعاون و اقدام عملی مشترک در این زمینه تأکید به عمل آمد.