خیر هدفمند

در نشست سی و پنجمین مطرح شد؛ احداث هنرستان برای جلوگیری از مهاجرت و عدم اشتغال

/tajrebeh35

شالباف مدیر مدرسه‌داری مؤسسه خیریه فرهنگی همره افق قریب در سی و پنجمین نشست «یک چای، یک تجربه» از تجربه این مؤسسه در احداث هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در مناطق محروم کشور و به‌تبع آن کاهش آمار مهاجرت و افزایش اشتغال گفت.