دانشگاه اصفهان

«باغ امید» جایزه تیم اول پنجمین رویداد ملی رویش را کسب کرد

/post-254

پنجمین رویداد ملی استارت آپ اجتماعی رویش با حضور بیش از 60 فعال اجتماعی در شهر اصفهان برگزار شد. تیم «باغ امید» با ایده .... عنوان جایزه تیم اول این رویداد سه روزه را کسب کرد.