رونمایی

پیمایش ملی «گرایش مردم ایران به نیکوکاری» رونمایی می‌شود

/post-38-2

نشست رونمایی از پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری، روز شنبه 13 اسفندماه در محل مرکز خیر ماندگار برگزار می‌شود.