سازمان نوآور

علی بابایی در کارگاه رهبری نوآوری از مزایایی سیستم ۱۰-۲۰-۷۰ گفت

/post-193

کارگاه رهبری نوآوری به همت آکادمی خیر ایران با تدریس علی بابایی مشاور، مؤلف و پژوهشگر حوزه استراتژی، ویژه فعالان خیریه‌ها و سمن‌ها برگزار شد.