طرح ملی تعالی

تشریح طرح ملی «ارتقا مهارت و هم‌افزایی» در همایش ملی نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد

/post-213

طاهانژاد مدیر آکادمی خیر ایران طرح ملی «ارتقا مهارت و هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد» را در همایش ملی نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد تشریح کرد. این طرح به همت آکادمی خیر ایران و مشارکت سازمان امور اجتماعی کشور تدوین شده است.