فتوره چی

نشست نقد و بررسی پيمايش ملي «گرايش مردم ايران به نيكوكاري» برگزار می‌شود

/post-159

نشست نقد و بررسی پيمايش ملي «گرايش مردم ايران به نيكوكاري» به همت اطلس خیر ایران از ارکان خیر ماندگار و میزبانی  مؤسسه مطالعات راهبردي فرهنگي ژرفا برگزار می‌شود.