فصلنامه آوای خیر ماندگار

فصلنامه آوای خیر ماندگار در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، نمایه شد

/post-243

فصلنامه اختصاصی مطالعات و مدیریت امر خیر «آوای خیر ماندگار»  در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، نمایه شد.


دهمین شماره فصلنامه آوای خیر ماندگار منتشر شد

/post-223

دهمین شماره فصلنامه آوای خیر ماندگار (فصلنامه اختصاصی مطالعات و مدیریت امر خیر) ‌به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری خیر ماندگار منتشر شد. پرونده ویژه این شماره از فصلنامه به نیکوکاری و فناوری اختصاص دارد.