قلی زاده

قلی‌زاده: هر برند یک‌صدا دارد و یک لحن

/post-151

قلی‌زاده در کارگاه نیم‌روزه استراتژی محتوا با تأکید بر این که هر برند یک‌صدا دارد و یک لحن گفت: صدا همان چیزی است که شما هستید و لحن کاری است که شما انجام می‌دهید.